OM ROLF

Fiolspelman från Järvsö 1936-2001

Rolf Westerlund, ursprungligen från Iggesund, kom till Järvsö på 60-talet som fiollärare i den kommunala musikskolan. Han startade samtidigt Järvsö ungdomsspelmanslag där nya medlemmar kontinuerligt rekryterades från den kommunala musikskolan.

Rolf var en engagerad och inspirerande ledare för Järvsö Spelmanslag under många år. Tack vare honom fick spelmanslaget spelglädje och nytt liv och blev ofta anlitade i olika sammanhang, många gånger i samband med Järvsö Hembygdsförenings eller Järvsö församlings aktiviteter. Rolf inspirerade många att utbilda sig vidare inom musiken och flera arbetar idag professionellt med sin musik. Andra har fått ett stort intresse som finns med genom hela livet.

Dokumentation av Järvsölåtar

Rolf åkte under flera år runt och besökte äldre spelmän i Järvsöbygden. Han lockade dem att dela med sig av sina låtar och gjorde ljudupptagningar. Sedan tolkade han låtarna, tecknade ned dem på noter och skrev stämmor till. Han var noga med att berätta vem spelmannen var och om han i sin tur hade lärt sig låten av någon annan. Hälsinglands och Järvsös folkmusik hade tidigare varit dåligt dokumenterad och inspelad.

Rolf lärde ut låtarna och spelsättet till spelmanslaget. Ofta var inlärningssättet på gehör och de som ville, fick även lära sig att spela stämmor till låtarna. Noter fick man med sig hem efteråt. De flesta av låtarna finns numera även digitaliserade och bevarade i Hälsinglands spelmansarkiv på Ljusdalsbygdens Museum för intresserade att ta del av.

Järvsö Spelmanslag

I Rolfs anda fortsätter vi i Järvsö Spelmanslag att lära oss, lära ut och framföra gamla och nya låtar. Många av spelmännen från Rolfs tid är fortfarande aktiva i spelmanslaget och flera av de låtar som vi spelar kommer från Rolfs nedteckningar. Vi lär oss fortfarande låtarna på gehör, men ofta finns tillgång till noter för de som önskar.

I Rolfs anda drivs även ungdomsverksamheten inom folkmusik vidare genom Hälsinge Låtverkstads regi. Där finns Järvsö Ungdomsspelmanslag som succesivt fyller på med nya förmågor till Järvsö Spelmanslag.

Rolf Westerlunds stipendiefond – I Rolfs anda

Vid Rolfs bortgång 2001 instiftades ett stipendium som varje år delas ut till en ung lovande folkmusiker i bygden.
Läs mer om stipendiefonden här.